วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2553

วัดไตรมิตร


วัดไตรมิตรวิทยาราม นั้นตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุง ในเขตแขวงตลาดน้อย เป็นวัดโบราณอยู่ในที่ลุ่มพระอารามซึ่งเป็นเรือนไม้ และมีชื่อเดิมว่าวัดสามจีน ซึ่งเข้าใจกันว่า จีน 3 คนได้ร่วมกันสร้างพระอารามเพื่อเป็นวิหารทานการบุญ (และมีความตำนานใกล้เคียงกับวัดนางปลื้ม (วัดสามปลื้ม) หรือวัดจักรวรรดิฯ ทำนองเดียวกันด้วย)

ซึ่งในปีพุทธศักราช 2477 ซึ่งพระมหากิ๊ม สุวรรณชาต ผู้รักษาการในหน้าที่เจ้าอาวาสนั้นเป็นผู้ริเริ่มปรับปรุงวัด และต่อมาในปีพุทธศักราช 2480 ก็ได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคมให้ปรับปรุงสภาพวัดให้ดีขึ้น และปีพุทธศักราช 2482 พ่อค้าประชาชน คณะครูและนักเรียน ก็ได้ร่วมกันปฏิสังขรณ์และเปลี่ยนนามให้ใหม่ เป็นชื่อ วัดไตรมิตรวิทยาราม ซึ่งมีความหมายว่า เพื่อน 3 คนร่วมกันสร้างวัดนี้ และประกอบกับวัดเป็นที่ตั้ง โรงเรียนปริยัติธรรมและโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยของรัฐบาล อยู่ภายในบริเวณของวัด